ธุรกิจของเรา

เกี่ยวกับบริษัท

       บริษัท ดันลอป ซิกซอน สปอร์ต แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ SRI Group เป็นบริษัทญี่ปุ่นที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนธันวาคม 2550 ตั้งอยู่ที่เขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ซึ่งอยู่ทางภาคตะวันออกของประเทศไทย ห่างจากกรุงเทพประมาณ 180 กิโลเมตร

- กรรมการผู้จัดการ คุณซาโตชิ ทานากะ

- จำนวนพนักงานทั้งหมด : 442 คน ณ เมษายน 2566


ด้านธุรกิจ

      บริษัท ดันลอป ซิกซอน สปอร์ต แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ประกอบธุรกิจผลิตลูกเทนนิส ประเภท ที่มีแรงอัด (Pressurized), ไร้แรงอัด (Pressureless) และลูกบอลยางเพื่อการส่งออก โดยได้รับ การอนุมัติจาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนแห่งประเทศไทย (BOI) โดยทำการผลิตสินค้า ตามเงื่อนไข และข้อกำหนดความต้องการของลูกค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทและของลูกค้า

      ด้านการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทผลิตขึ้นสอดคล้องและได้รับการ รับรองจากสหพันธ์เทนนิสนานาชาติ (International Tennis Federation, ITF) ตามข้อกำหนด คุณลักษณะของลูกเทนนิส ซึ่งสหพันธ์เทนนิสนานาชาติ (ITF) ให้การรับรอง


เป้าหมาย

1. ใช้ศักยภาพเฉพาะตัวและของกลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

2. มุ่งเน้นเรื่องการประกันคุณภาพ

3. บรรลุความพึงพอใจของลูกค้า

4. สร้างความสัมพันธ์ด้านธุรกิจระยะยาวกับลูกค้า

5. เป็นผู้ผลิตลูกเทนนิสชั้นหนึ่งของโลก